Defensie en de Centrales weer om tafel voor arbeidsvoorwaarden

31 jan 2019
461 keer
Defensie en de Centrales weer om tafel voor arbeidsvoorwaarden
De Centrales en Defensie hebben vandaag met elkaar afgesproken de besprekingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket te hervatten. Het streven is om zo snel mogelijk een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te sluiten.

Er liggen veel onderwerpen op tafel, zoals loonontwikkeling, de verbetering en vereenvoudiging van toelagen en een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Op korte termijn starten de sociale partners de onderhandelingen hierover.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04