Internationale vrouwendag – actieplan Defensie

09 mrt 2018
1718 keer
archieffoto GENMAJMARNS Richard Oppelaar archieffoto GENMAJMARNS Richard Oppelaar Bron foto: ministerie van Defensie
Ter gelegenheid van Internationale vrouwendag hield GENMAJMARNS Richard Oppelaar, Directeur Operaties, gisteren een toespraak in het Vredespaleis in Den Haag tijdens de Hague Talks.

Hierin stelde hij onder meer dat ondanks het feit dat het onderwerp Gender de aandacht heeft binnen Defensie, er meer uitgehaald kan worden dan tot nog toe het geval is: ‘Gender is meer dan quota stellen’.
Andere punten uit zijn speech (vrij vertaald): ‘Door ervaringen opgedaan tijdens missies is het belang van het toepassen van een genderperspectief duidelijk geworden. Het genderperspectief dient de missie en heeft positief effect op de uitvoering in relatie tot de eigen eenheden en de bevolking die wordt ondersteund in het missiegebied’.

Daarnaast benadrukte hij dat het vermogen om een genderperspectief toe te passen bewustzijn vraagt van in feite ieder individu over de ins en outs ervan. Daartoe is training een belangrijk gereedschap, een van de pijlers in het Defensie Actieplan 2016.

In dit plan zijn drie pijlers opgenomen door Defensie als aandachtspunten voor de periode 2016-2019:
  • Institutionaliseren
  • Opleiding en training
  • Personeel, met name gender personeel dat informeert en toeziet op de implementatie van een gender perspectief in de defensieorganisatie
Generaal majoor Oppelaar zei in zijn toespraak dat ondanks de initiatieven van Nederland op het vlak van gender-gerelateerde activiteiten en inspanningen, er nog een weg te gaan is om het collectieve vermogen tot de toepassing van een genderperspectief binnen de krijgsmacht te realiseren.

Lees hier de speech van GENMAJMARNS Oppelaar>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04