Update arbeidsvoorwaardenoverleg defensiepersoneel

09 apr 2019
1041 keer
Update arbeidsvoorwaardenoverleg defensiepersoneel
Vandaag, dinsdag 9 april 2019, hebben de onderhandelaars van de vakbonden en Defensie verder gepraat in de werkgroep arbeidsvoorwaarden. De afgelopen weken is gesproken over diverse onderwerpen, zoals toelagen, het loongebouw, het personeelssysteem, de arbeidsmarktpositie, de pensioenregeling en de daaraan verbonden compensatieregeling.

Er is een open discussie gevoerd en van beide kanten zijn diverse voorstellen gedaan met betrekking tot de eerder genoemde onderwerpen. Deze voorstellen gaan zowel het militaire personeel als het burgerpersoneel aan maar kunnen ook specifiek zijn voor een van deze groepen. Tijdens de verdiepingssessies zijn berekeningen en beelden uitgewisseld. Op sommige onderwerpen liggen partijen nog ver uit elkaar maar er zijn ook onderwerpen waar de standpunten dichter bij elkaar liggen.

Op 16 april spreken de onderhandelaars van de vakbonden en Defensie elkaar weer. Dan moet er een gezamenlijk beeld op tafel liggen welke onderwerpen in ieder geval een plek moeten krijgen in een arbeidsvoorwaardenresultaat. Hier horen ook de (financiële) randvoorwaarden en mogelijkheden bij. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek wordt met elkaar gekeken of verdere besprekingen kunnen leiden tot een resultaat. Ook wordt dan eventueel een afspraak gemaakt over het vervolg. Hierover wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04