Marineblad

Het Marineblad is al meer dan 125 jaar het vakblad
voor marineofficieren en professionals in de maritieme sector!


Leden van de KVMO ontvangen het Marineblad gratis. Bent u geen lid, maar wel geïnteresseerd in interviews, columns, opiniestukken en historische bijdragen en achtergrondartikelen over actuele ontwikkelingen bij Defensie/Koninklijke Marine? Word abonnee en ontvang 8 keer per jaar het Marineblad.Laatste nummer Marineblad

 • Maart 2019
  Maart 2019
  In dit nummer:

  • KLTZ Hans Veerbeek analyseert in zijn artikel 'Strategische kaarten bij Defensie: bezint eer gij begint' 3 van deze strategische kaarten bij Defensie en vergelijkt ze onderling. Ook onderscheidt hij 5 succesfactoren bij het opstellen van een strategische kaart. Voldoen de bestaande kaarten hieraan?*
  • In hun opinieartikel 'Langeafstandspatrouillevliegtuigen' pleiten 6 vlag- en hoofdofficieren van de KM buiten dienst voor een langeafstandsverkenningscapaciteit voor de Nederlandse krijgsmacht.
  • Marieke de Vries MA blikt terug op 75 jaar vrouwen bij de marine, met haar artikel 'Met vrouwen in zee gaan'. Hierin schrijft zij over het integratieproces, dat aanving in de 70-er jaren. Deze integratie ging niet zonder slag of stoot: zowel de KM zelf als de Nederlandse bevolking hadden tijd nodig om te wennen aan het idee van vrouwen in gevechtsfuncties.
  • Meld u nog voor 1 april aan voor de grote KIM-reünie van 26 april a.s.. Achterop het Marineblad staat het programma. Kijk hier voor de wijze van aanmelding

  * Bekijk de strategische kaarten uit het artikel:
  De regieagenda van de Bestuursstaf (versie 2017)
  De Strategische Kaart van DMO
  De (vervallen) Strategische Kaart van CZSK
  Sailplan CZSK (posterversie)


Woelige Baren20150511coverwoeligebaren
Ter gelegenheid van de 125e jaargang van het Marineblad is in november 2015 de bijzondere jubileumuitgave 'Woelige Baren' verschenen.
Gratis voor alle KVMO-leden en abonnees van het Marineblad.

Wilt u 'Woelige Baren' ook ontvangen? Lees hier meer over de samenstelling en de wijze van bestellen.125e jaargang in 2015125logo
Op 1 mei 1886 verscheen het eerste Marineblad, als ‘bijblad’ bij de Verslagen van de ‘Vereniging tot behandeling van de op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen’, voorloper van de KVMO.

Tussen 1943 en 1947 is het Marineblad niet verschenen, vandaar dat 2015 de 125e jaargang is. 


Archief
Het gedigitaliseerde archief van het Marineblad gaat terug tot 2006. 
Van de Marinebladen tussen 1995 en 2006 kunnen de inhoudsopgaven hier worden aangevraagd.
Marinebladen van 1886 t/m 1939 kunnen worden gedownload via de Koninklijke Bibliotheek.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04