KVMO-Veteranendag 2019 Speciaal

21 mrt 2019
92 keer
Tijdens de KVMO-Veteranendag, die om het jaar wordt gehouden, wordt een gevarieerd programma geboden met lezingen, museumbezoek, een film of (dans)voorstelling en veel gelegenheid voor de Veteranen om elkaar (onder meer tijdens de lunch) te ontmoeten en samen herinneren op te halen.


veteranendagkvmo2019Een groot aantal postactieve leden van de KVMO heeft de status van Veteraan. De KVMO waardeert de prestaties die deze leden in het verleden hebben geleverd zeer en heeft in 2009 het initiatief genomen om speciaal voor hen een KVMO-Veteranendag te houden. De organisatie van deze dag is in handen van de Werkgroep Postactieven van de KVMO.KVMO-Veteranendag 2019
De KVMO organiseert dit jaar voor haar Veteranen op donderdag 21 maart de 6e KVMO-Veteranendag.

De ochtend vindt plaats in Den Helder bij de Dukdalf (op het oude Rijkswerfterrein). Zoals bij voorgaande veteranendagen speelt ook het reünie-aspect een belangrijke rol, deels al in het ochtend- programma, maar vooral tijdens het aperitief en de lunch, die ook in de Dukdalf worden genoten.
Na de lunch is er tijd om een museum te bezoeken. U kunt kiezen uit het Marinemuseum (www.marinemuseum.nl), het Reddingsmuseum (www.reddingsmuseum.nl) of de Zr.Ms. Bonaire (www.stichtingbonaire.nl)

De in het programma opgenomen presentaties hebben niet direct een verbinding met elkaar. U krijgt een hedendaags kijkje op CZSK. Een boeiende presentatie over de stand van zaken in het brede Indië onderzoek is de hoofdpresentatie en onze eigen KVMO nuldelijnsondersteuning wordt u voorgesteld. Een wat andere opzet dan op de eerdere veteranendagen van de KVMO, maar ons inziens de moeite van het komen waard!

Binnenkort volgt meer informatie over het programma en de wijze van aanmelding.

Aanvullende informatie

  • Organisator: KVMO-algemeen

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04